รายวิชา ประวัติศาสตร์  ส32170

ครูที่ปรึกษาโครงงานอาจารย์   อรวรรณ   กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1. วิหารลักซอร์และวิหารคาร์นัค ทั้ง 2 แห่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาเทพเจ้าอะไร

2. ใครคือผู้ที่สร้างวิหารคาร์นัคและสร้างขึ้นมาประมาณกี่ปี

3.  การบูรณะวิหารคาร์นัคมากที่สุด และบูรณะต่อเนื่องมาจนถึงยุคโรมันเข้ามาครอบครอง จนกระทั้งกลายเป็นวิหารที่มีอาคารมากมายกว้างขวางและใหญ่โตที่สุดในโลก อยู่ในช่วงราชวงศ์อะไร

4. วิหารอาบูซิมเบลตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบนาสเซอร์ทางตอนใต้สุด ของแม่น้ำไนส์ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศซูดานใต้  มีพื้นที่ภูมิประเทศสูงกว่าทางด้านเหนือลุ่มน้ำไนส์และที่นี่นับเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำไนล์ ชาวอียิปต์เรียกบริเวณนี้ว่าอย่างไร

5. ทำไมส่วนหน้าของวิหารลักซอร์จึงเหลือเสาโอเบลิสก์อยู่แค่ต้นเดียว

โฆษณา

Hello world!

Posted: พฤศจิกายน 6, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!